Kalkoenhouderij

De Nederlandse Kalkoensector

In de Nederlandse kalkoensector telt geen enkel vermeerderingsbedrijf, ook wel moederdierenbedrijf genaamd. Hybrid, een dochterbedrijf van Hendrix Genetics, is de enige Nederlandse broederij. Vermeerderingsbedrijven en andere broederijen waarmee Nederlandse kalkoenhouders samenwerken komen voornamelijk uit Duitsland. Zowel de Duitse als de Nederlandse broederijen leveren kuikens aan opfokbedrijven in Nederland als de kuikens één dag oud zijn.

De opfok van kuikens

Altijd al eens afgevraagd hoe kalkoenkuikens eruit zien? Eigenlijk precies hetzelfde als een kippenkuikentje. Geel, klein en donzig. Nadat de kleintjes zijn gesorteerd op geslacht wordt er met infrarood een klein puntje gezet op de snavel zodat het uiterste scherpe puntje van de bovensnavel er na twee weken afvalt. Dit zodat de kalkoenen elkaar niet kunnen beschadigen bij pikkerij. Geen snavelknippen, geen nagels knippen, geen ingrepen aan de vleugels.

De opfok van kuikens is een zeer nauwkeurig en arbeidsintensief project waarbij de kuikens tijdens de eerste vijf weken van hun leven in stallen worden verzorgd. Omdat ze in deze eerste periode van hun leven erg gevoelig zijn voor temperatuur en andere omgevingsfactoren dienen de stallen goed geïsoleerd te zijn. De kuikens hebben ten alle tijden toegang tot voldoende water en voer en met optimaal management wordt dit zorgvuldig en veelvuldig gecontroleerd. De kuikens worden van extra warmte voorzien door middel van kacheltjes. Ook zijn er bedrijven waar niet pleksgewijs verwarmd wordt, maar waar de hele stal een hogere temperatuur krijgt om het de kuikens naar de zin te maken. Het is dus voor een kalkoenhouder van groot belang om goed te kijken, luisteren naar het gedrag van de kuikens en daarvan te leren om het welzijn van de dieren te waarborgen.

Niet iedere Nederlandse kalkoenhouder begint met een koppel kalkoenen, een groep die tegelijk geboren zijn, in de opfok. Aangezien de opfok zo nauwkeurig is en kuikens erg gevoelig zijn, zijn er ook boeren die dit proces overlaten aan speciale opfokbedrijven in bijvoorbeeld Duitsland en de jeugdige kalkoenen ontvangt vanaf dat ze vijf weken oud zijn. Dan begint grootbrengen van de kalkoenen, oftewel de laatste periode waarin de kalkoenen opgroeien tot volwassenen.

Het grootbrengen van kalkoenen

Als de kalkoenen oud genoeg zijn worden ze overgeplaatst naar andere stallen. De kalkoenen zijn inmiddels al wat gegroeid en om ze voldoende ruimte aan te kunnen bieden in een stal worden ze daarom verdeeld over nieuwe stallen.

Hennen gaan naar de slachterij als ze zestien weken oud zijn en hanen gaan naar de slachterij als ze 21 weken oud zijn. Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij het vervoeren van de boerderij naar de slachterij. Deze standaarden zijn opgesteld door de overheid.

De stal

Stallen worden na iedere koppel volledig schoongemaakt en gedesinfecteerd zodat de hygiëne kan worden gewaarborgd. Vervolgens wordt er een flinke pak houtkrullen op de grond gelegd zodat de dieren op een zachte en warme ondergrond lopen en liggen waar ze bovendien een stofbad in kunnen nemen. Indien nodig worden de houtkrullen omgezet en wordt er een nieuwe laag zaagsel toegevoegd.

Door de gehele stal hangen voer- en drinkbakken waar de kalkoenen onbeperkt uit kunnen drinken en eten als ze dat willen. Om de dieren af te leiden en bezig te houden hangen, staan en liggen er speeltjes in de stal zoals bijvoorbeeld doeken, blikjes en deksels waar ijverig aan gepikt en getrokken wordt.

Dierenwelzijn

Naast dat de boer er alles aan doet om een zo optimaal leven voor zijn dieren te kunnen waarborgen zijn er ook diverse instanties die het welzijn van de kalkoenen controleert. De Nederlandse overheid voert, tegen betaling maar wel verplicht, bij iedere koppel een controle uit waarop onder andere wordt getoetst of er wordt voldaan aan de wetten die op zijn gesteld naar aanleiding van het milieu, het dierwelzijn, het medicijngebruik etc. Naast de Nederlandse overheid controleren ook de (Duitse) slachterijen of de bedrijven voldoen aan een aantal standaarden. Dit zorgt ervoor dat ze de kwaliteit van hun vlees kunnen waarborgen. Een aantal onderwerpen waarop zij testen zijn bijvoorbeeld het percentage uitval, de bezettingsdichtheid in een stal, toegang tot voeder en hoeveel daglicht de dieren zien.

-> Kijk voor meer informatie over de regels van het dierenwelzijn in Nederland op de webpagina van het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

-> Kijk voor meer informatie over de Duitse regels van het dierenwelzijn op de webpagina van QS (Quality Scheme for Food)